505-057-595 jch@geo-kart.net

Oferta

Oferujemy usługi w zakresie geodezji i kartografii:

 mapy do celów projektowych

 kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych (tyczenie oraz inwentaryzacja)

 tyczenie oraz inwentaryzacja przyłączy/sieci uzbrojenia terenu

 ustalenie i wznowienie granic nieruchomości gruntowych

 rozgraniczenia nieruchomości gruntowych

 podziały nieruchomości gruntowych


Scroll to Top